Privacy Statement

Bij JijBentGezond.nl neem ik de privacy van jouw persoonsgegevens serieus. Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, jij dus. De Algemene Voorwaarden en het privacybeleid voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd). Het is belangrijk dat je weet waarom er wat met jouw persoonsgegevens binnen JijBentGezond.nl gebeurt en welke controle jij daarover hebt.

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening hebben we een aantal persoonsgegevens nodig:

  • Voor het kunnen opsturen en/of mailen van een bevestiging, uitnodiging, nieuwsbrief en/of factuur heb ik je bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, woonplaats en emailadres nodig.
  • Je telefoonnummer noteer ik voor calamiteiten wanneer mailen niet tijdig genoeg is.
  • Ik sla je IBAN-nummer op om je geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen
  • Bij de Voedingsbegeleiding worden ook persoonlijke gegevens opgeslagen. Denk hierbij aan lichaamsgewicht, lichaamssamenstelling, bloeddruk en andere metingen die noodzakelijk zijn om de juiste veilige begeleiding te kunnen garanderen. Bij PowerSlim klanten wordt hierbij gebruik van de Powertool van PowerSlim. Lees hier de privacy-statement van Powerslim.

Ik ben verplicht me te houden aan de wettelijke bewaarplicht op alle order- en factuurgegevens. Deze gegevens moeten 7 jaar bewaart blijven. We hebben ook de wettelijke plicht alle relevante persoonsgegevens te bewaren ten behoeve van maar niet beperkt tot lopende rechtszaken of arbitrageprocedures totdat deze zijn afgewikkeld. Zodra dit wettelijk is toegestaan zullen we je persoonsgegevens wissen.

Je persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld en zullen door ons niet voor iets anders gebruikt worden dan de hierboven genoemde doeleinden.

Als je  een workshop of training volgt, ga ik ervan uit dat je 18 jaar of ouder bent en akkoord gaat met het privacy beleid. Als begeleiding volgt je bent minderjarig dan gaan je ouders akkoord met het privacy beleid van JijBentGezond.nl.

Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Ik heb alles in het werk gesteld om je persoonsgegevens op passend niveau te beveiligen tegen onbevoegd gebruik volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen over jouw gegevens? Mail mij op esther@jijbentgezond.nl

dd juli 2022