Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • Deelname aan activiteiten en trainingen van JijBentGezond.nl geschieden geheel op eigen risico.
 • JijBentGezond-coaches zullen altijd naar beste inzicht trainingen en adviezen verstrekken.
 • Over aangeschafte strippenkaarten of programma’s wordt geen geld gerestitueerd.
 • Gebruikte materialen zijn en blijven eigendom van JijBentGezond.nl m.u.v. aangeschafte artikelen en verstrekte weekmenu’s
 • Tijdens de sportsessies is het dragen van (goede) sportkleding verplicht.
 • Bij vakantie van de JijBentGezond-Coach zal tijdig en in overleg met de klant worden gezocht naar de meest wenselijke oplossing.

Betaling:

 • Betaling van strippenkaarten Personal Training, Voedingspakketten, Lespakketten,  lessen dient vooraf te geschieden.
 • Bij betaling middels factuur dient te worden betaald binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, en derhalve voor de resp. 3e (1x p.w.), 6e sessie (2x p.w.) of 9e sessie (3x p.w.)
 • De extra 'gratis' Personal Training sessies bij een 10- en 15 strippenkaart gelden alleen als de betaling in één keer en vooraf wordt voldaan.
 • In een voorkomend geval van niet tijdig betalen behoud de JijBentGezond-Coach zich het recht voor de sessies op te schorten tot de betaling is voldaan.
 • De betalingsverplichting blijft in deze volledig van kracht.
 • Het FitCircuit kan uitsluitend contant, vooraf, worden voldaan.

Prijzen:

 • Alle prijzen staan vermeld op de website; www.jijbentgezond.nl
 • JijBentGezond.nl zal 2x per jaar, per 1 juli en 1 januari, haar prijzen indexeren.
 • Klanten van JijBentGezond.nl zullen bij wijziging van de prijzen tijdig worden geïnformeerd.
 • Prijswijzigingen zijn van toepassing op nieuw aan te schaffen strippenkaarten, programma’s, pakketten en lessen.

Reiskosten:

In Alphen aan den Rijn worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Bij werkzaamheden buiten Alphen aan den Rijn wordt € 0,19 per Km reiskosten vergoeding in rekening gebracht.

Personal Training:

 • Bij JijBentGezond.nl gaan we uit van een trainingsritme van minimaal 1x per week.
 • Personal Training sessies duren 60 minuten.
 • Alle PT-afspraken vinden, in principe, plaats op een zelfde dag en tijdstip van de week. Wijzigingen uitsluitend in overleg met, en na goedkeuring van de JijBentGezond-Coach.
 • Afspraken welke minder dan 24-uur van te voren worden afgebeld worden in rekening gebracht.De 5, 10 en 15 strippenkaarten  hebben een geldigheidsduur van resp. 2, 3 en 5 maanden vanaf de eerste trainingssessie.
 • Indien te laat wordt gestart met de sessie vanwege afwezigheid van de klant wordt deze tijd niet gecompenseerd.
 • Indien te laat wordt gestart met een trainingssessie a.g.v. een JijBentGezond-Coach zal de verloren tijd direct of, indien onmogelijk, op een later moment worden gecompenseerd.
 • Bij ziekte van de JijBentGezond-Coach blijft de niet genoten strip geldig.
 • Bij Small Group Training wordt een gegeven sessie bij afwezigheid van 1 of meerdere sporters als gegeven beschouwd en dus in rekening gebracht. Er is geen mogelijkheid tot deel-restitutie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van JijBentGezond.nl en haar coaches. JijBentGezond.nl behoud zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

Laatste wijzigingsdatum: 01-07-2022